Optimalizace výroby

Jak přední výrobci optimalizují výrobu, aby uspokojili požadavky zákazníků a snížili náklady? Plánovací software od společnosti Merica Vám dává konkurenční výhodu - s APS Fabrio můžete odstranit řadu překážek Vaší ziskovosti jako například malé vytížení strojů, velké skladové zásoby, dlouhé přestavbové časy, penále za překročení termínů a nadměrný odpad.

Zvyšování uptime kritických strojů

Pro velkosériovou výrobu malých soustružených dílů bylo požadováno zvýšení efektivity výroby z pohledu uptime (využití) strojů tak, aby byl výrobní závod schopen ve stejném časovém horizontu realizovat více zakázek při zachování dostatečné flexibility pro příjem nových, urgentních, zakázek.

Uptime celé výrobní linky je možné zvyšovat dvěma způsoby - redukcí času stráveného přestavbami strojů a efektivním přiřazením zakázek na jednotlivé stroje tak, aby nedocházelo k prostojům kvůli návaznostem operací v technologickém postupu.

Důležitým požadavkem je aktualizace existujícího výrobního plánu (přeplánování) při předem neznámém výpadku stroje či příjmu nových, urgentních, zakázek.

Získejte naše ověřené řešení Přínosy optimalizace výroby