Optimalizace výroby

Jak přední výrobci optimalizují výrobu, aby uspokojili požadavky zákazníků a snížili náklady? Plánovací software od společnosti Merica Vám dává konkurenční výhodu - s APS Fabrio můžete odstranit řadu překážek Vaší ziskovosti jako například malé vytížení strojů, velké skladové zásoby, dlouhé přestavbové časy, penále za překročení termínů a nadměrný odpad.

Minimalizace přestaveb strojů

Snižují přestavbové časy ziskovost Vaší firmy? Pro zákazníka vyrábějícího elektrické konektory každý den nacházejí naše algoritmy optimální výrobní plán s ohledem na nově přijaté zakázky a dostupný materiál.

Výroba konektorů je specifická v tom, že každá zakázka obsahuje jen jednu operaci, kterou je třeba uvažovat při vytváření plánu. Další specifikum je v rozřazení zakázek do několika skupin dle vyráběného artiklu. Během plánování je pak potřeba brát v potaz dostupnost potřebného materiálu, termíny dodání zákazníkům a prostoje způsobené přestavbami strojů mezi zakázkami s různými typy artiklů.

Kritériem efektivity výroby je včasné dokončení zakázek vůči zákaznickým termínům a současně minimální doba strávená přestavbami strojů.

Získejte naše ověřené řešení Přínosy optimalizace výroby