Optimalizace výroby

Jak přední výrobci optimalizují výrobu, aby uspokojili požadavky zákazníků a snížili náklady? Plánovací software od společnosti Merica Vám dává konkurenční výhodu - s APS Fabrio můžete odstranit řadu překážek Vaší ziskovosti jako například malé vytížení strojů, velké skladové zásoby, dlouhé přestavbové časy, penále za překročení termínů a nadměrný odpad.

Optimalizace ve velkosériové výrobě

Klíčem pro efektivní plánování sériové výroby kabelových svazků bylo vytvoření APS (Advanced Planning System) nástroje zahrnujícího správu zakázek, určení velikosti výrobní dávky a optimální řazení zakázek.

U tohoto typu výroby je třeba především vyvážené vytížení výrobních kapacit, což velmi úzce souvisí se zkrácením takzvaného lead-time, tedy průměrné doby průchodu jednoho kusu skrz celou linku. Každá zakázka má určený technologický postup, v jakém pořadí musí být její operace vykonávány na jednotlivých strojích. Pro některé typy strojů je navíc k dispozici více fyzických jednotek příslušného typu a je tedy třeba rozhodnout i přiřazení zakázek na jednotlivé stroje.

Hlavním kritériem efektivity výroby je vyvážené vytížení výrobních kapacit a zkrácení doby průchodu výrobků linkou při dodržení jejich požadovaných dodávek odběratelům.

Získejte naše ověřené řešení Přínosy optimalizace výroby