Optimalizace výroby

Jak přední výrobci optimalizují výrobu, aby uspokojili požadavky zákazníků a snížili náklady? Plánovací software od společnosti Merica Vám dává konkurenční výhodu - s APS Fabrio můžete odstranit řadu překážek Vaší ziskovosti jako například malé vytížení strojů, velké skladové zásoby, dlouhé přestavbové časy, penále za překročení termínů a nadměrný odpad.

Optimalizace vytížení výrobních zdrojů

Úkolem bylo vytvořit nástroj pro optimální řazení zakázek v polygrafické společnosti se zakázkovou výrobou.

Kritickým místem ve výrobě jsou komplexní (a tedy drahé) tiskařské stroje, jejichž prostoje mají přímý vliv na pokles celkového obratu. Tyto prostoje vznikají jak nevhodným seřazením zakázek s ohledem na nutné přestavby strojů, tak manuálními zásahy do vytvořeného výrobního plánu v případě výpadku některých zařízení nebo v případě přijetí nových zakázek s vysokou prioritou.

Automatizace tvorby výrobního plánu pomocí optimalizačního algoritmu zaručuje jak optimální řazení zakázek pro dlouhodobý výrobní plán, tak markantní redukci času při operativní aktualizaci tohoto plánu v případě předem neočekávaných událostí. Cílem optimalizace je zvýšení uptime (využití) kritických strojů ve výrobě a rychlá aktualizace plánu při operativních zásazích.

Získejte naše ověřené řešení Přínosy optimalizace výroby