Optimalizace výroby

Jak přední výrobci optimalizují výrobu, aby uspokojili požadavky zákazníků a snížili náklady? Plánovací software od společnosti Merica Vám dává konkurenční výhodu - s APS Fabrio můžete odstranit řadu překážek Vaší ziskovosti jako například malé vytížení strojů, velké skladové zásoby, dlouhé přestavbové časy, penále za překročení termínů a nadměrný odpad.

Just in time výroba pro flexibilní linku

Podstatou řešení pro flexibilní výrobní linku na výrobu laků bylo vytvoření optimalizačního nástroje pro Just-in-time výrobu. U takového typu produkce bylo nutné dokončovat zakázky co nejpřesněji v požadovaný termín.

Dřívější dokončení zakázek znamená dodatečné náklady z důvodu velmi omezených skladovacích prostor, pozdní dokončení zakázek pak obnáší penále za pozdní dodávku odběratelům. Při výrobě laků se dále vyskytuje specifické omezení na časovou návaznost některých výrobních operací - mezi operacemi jsou jak minimální, tak maximální časové úseky, které je nutné dodržet, aby byla zaručena kvalita daná technologickým postupem.

Cílem je minimalizovat rozdíly mezi požadovanými a skutečnými termíny dokončení zakázek při dodržení všech specifických omezení.

Získejte naše ověřené řešení Přínosy optimalizace výroby