Optimalizace výroby

Jak přední výrobci optimalizují výrobu, aby uspokojili požadavky zákazníků a snížili náklady? Plánovací software od společnosti Merica Vám dává konkurenční výhodu - s APS Fabrio můžete odstranit řadu překážek Vaší ziskovosti jako například malé vytížení strojů, velké skladové zásoby, dlouhé přestavbové časy, penále za překročení termínů a nadměrný odpad.

Řazení zakázek v montážní dílně

Pomocí našeho řešení bylo dosaženo optimálního seřazení zakázek kompletovaných v montážní dílně.

Dílna se skládá z množiny montážních stanic seřazených za sebou. Doba operace na dané montážní stanici se výrazně různí v závislosti na typu zakázky a jejích doplňků. Každá zakázka prochází přes všechny montážní stanice (byť by doba operace byla nulová) ve stejném pořadí. Mezi stanicemi nejsou žádné skladovací kapacity, takže zakázka, která skončí operaci na jedné stanici ji může opustit až poté, co se uvolní následující stanice.

Nevhodné seřazení zakázek vede na velké prostoje a neefektivní využití výrobních kapacit podniku. Cílem je minimalizovat celkovou dobu vykonání všech zakázek.

Získejte naše ověřené řešení Přínosy optimalizace výroby