Optimalizace výroby

Jak přední výrobci optimalizují výrobu, aby uspokojili požadavky zákazníků a snížili náklady? Plánovací software od společnosti Merica Vám dává konkurenční výhodu - s APS Fabrio můžete odstranit řadu překážek Vaší ziskovosti jako například malé vytížení strojů, velké skladové zásoby, dlouhé přestavbové časy, penále za překročení termínů a nadměrný odpad.

Přínosy optimalizace výroby

  • Vychází z modelu šitého na míru
  • Minimalizace nákladů spojených s přestavbou strojů
  • Klíčové indikátory výkonnosti (KPI) určují kritérium optimalizace
  • Identifikace kritických míst ve výrobě
  • Bezprostřední podpora při řešení operativních zásahů
  • Simulace různých scénářů / what-if analýza
Získejte naše ověřené řešení