Rozvrhování lidských zdrojů

Využijte naše algoritmy pro automatické přiřazení služeb a aktivit zaměstnancům. Získáte lepší rozpis, ušetříte čas a peníze, zlepšíte týmovou komunikaci a budete lépe informováni. Nástroje společnosti Merica jsou konfigurovány tak, aby respektovaly unikátní požadavky Vaší firmy. Merica přináší Vašim plánovačům výraznou úsporu času a Vaší organizaci vyšší efektivitu s on-line reporty podle zvolených výkonnostních ukazatelů KPI.

Plán služeb - seskupení předpokládaných aktivit do služeb

Cílem úlohy bylo vytvořit takový plán služeb, aby jimi byly pokryty veškeré předpokládané aktivity vykonávané v daném oddělení a čase.

Každá z vytvořených služeb je popsána svou kvalifikací, aby k ní mohl být později přiřazen konkrétní zaměstnanec v navazujícím rozpisu služeb. Služba musí být proveditelná, například musí respektovat povinné přestávky mezi aktivitami a maximální délku služby. Na druhou stranu není přípustné vytvářet velké množství krátkých služeb, jelikož by to nebylo ani efektivní ani příjemné. V některých úlohách (například v dopravě) se zaměstnanci pohybují na velké vzdálenosti a proto následující aktivita musí začínat na místě ne příliš vzdáleném od místa, kde skončila aktivita předchozí.

Algoritmy společnosti Merica umožňují seskupovat aktivity do služeb mnohem rychleji, než jak to provádí kvalifikovaný pracovník manuálně. S jejich pomocí lze odbourat tuto rutinní činnost a zvýšit flexibilitu při reorganizaci již vytvořených služeb.

Podle Vašich potřeb lze takový algoritmus realizovat samostatně nebo jako modul do nástroje Roslab

Získejte naše ověřené řešení Přínosy rozvrhování lidských zdrojů