Rozvrhování lidských zdrojů

Využijte naše algoritmy pro automatické přiřazení služeb a aktivit zaměstnancům. Získáte lepší rozpis, ušetříte čas a peníze, zlepšíte týmovou komunikaci a budete lépe informováni. Nástroje společnosti Merica jsou konfigurovány tak, aby respektovaly unikátní požadavky Vaší firmy. Merica přináší Vašim plánovačům výraznou úsporu času a Vaší organizaci vyšší efektivitu s on-line reporty podle zvolených výkonnostních ukazatelů KPI.

Rozpis služeb - přidělení služeb zaměstnancům

Vytvořit rozpis služeb tak, aby byl spravedlivý a v souladu se zadanými požadavky, představuje každý měsíc několik hodin únavné práce.

Základní úloha se zdá být jednoduchá - přiřadit zaměstnancům plánované služby, ale při ručním návrhu musíme často procházet mnoho kombinací, abychom nalezli přijatelné řešení. Navíc musíme respektovat kvalifikací zaměstnanců, dodržet plánované dovolené a co nejvíce zohlednit požadavky zaměstnanců na volno. U některých zákazníků jsme museli vyhovět řadě komplikovaných omezení souvisejících nejen se zákoníkem práce, ale i kolektivní smlouvou a zvyklostmi pracoviště. Pro pracoviště s nárazovým provozem vyžadují naši zákazníci volné rozvrhy, kde je potřeba seskupit pracovní dny do kompaktních bloků.

Algoritmy společnosti Merica výrazně zkracují a automatizují proces tvorby rozpisu, který dříve zbytečně zaměstnával vedoucí pracovníky s vysokou odborností. Výsledný rozpis služeb zohledňuje řadu kritérií, a tak přináší finanční úspory a férovost v přidělování práce.

Získejte naše ověřené řešení Přínosy rozvrhování lidských zdrojů