Rozvrhování lidských zdrojů

Využijte naše algoritmy pro automatické přiřazení služeb a aktivit zaměstnancům. Získáte lepší rozpis, ušetříte čas a peníze, zlepšíte týmovou komunikaci a budete lépe informováni. Nástroje společnosti Merica jsou konfigurovány tak, aby respektovaly unikátní požadavky Vaší firmy. Merica přináší Vašim plánovačům výraznou úsporu času a Vaší organizaci vyšší efektivitu s on-line reporty podle zvolených výkonnostních ukazatelů KPI.

Přiřazení aktivit zaměstnancům

Optimální využití lidských zdrojů znamená přiřadit aktivity správným zaměstnancům na základě jejich kvalifikace, preferencí a při respektování zákonů a kolektivní smlouvy. To je úloha, která se stává složitou velmi rychle. Překonejte tuto složitost s lehkostí nástrojů Merica, které Vám přinesou úspěšné dokončení projektů, zvýšení výkonnosti a spokojenost zaměstnanců.

Přiřazení musí vyhovět řadě omezení vyplývajících z návazností a časování aktivit pro danou zakázku. Dále musí respektovat kvalifikaci zaměstnanců a dostupnost dalšího vybavení nezbytného pro provedení aktivity. Musí být vyvážené jak z hlediska zatížení zaměstnanců, tak z hlediska průchodu zakázky Vaší společností.

Algoritmus společnosti Merica pracuje se 60 000 aktivitami přiřazovanými pěti stům zaměstnancům. Umožňuje pružně reagovat na neplánované absence zaměstnanců a výpadky výrobních kapacit.

Podle Vašich potřeb lze takový algoritmus realizovat samostatně nebo jako modul do nástroje Roslab

Získejte naše ověřené řešení Přínosy rozvrhování lidských zdrojů