Roslab - Webový nástroj pro rozvrhování lidských zdrojů

Vytvořit rozpis služeb tak, aby byl „spravedlivý“ a v souladu se zadanými požadavky představuje každý měsíc mnoho hodin únavné práce. S našimi algoritmy v nástroji Roslab uděláte rozpis služeb rychleji a efektivněji.

Přínosy nástroje

  • Usnadnění a urychlení rozpisu služeb
  • Efektivní využití pracovních sil
  • Zvýšená spokojenost zaměstnanců
  • Významná úspora finančních prostředků
  • Eliminace chyb oproti ruční tvorbě
  • Vyvážený rozpis služeb
  • Zohlednění požadavků zaměstnanců
  • Rychlé řešení neplánovaných událostí